,רמי
,אני מאד נרגש, שלא לומר מתרגש

!להראות לך את הסרט שהכנתי במיוחד בשבילך